L jak las

Cykl programowy "L jak las" powstał w latach 2007 - 2009 przy współpracy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku.

Ideą cyklu było promowanie działalności Lasów Państwowych w sferze ochrony, gospodarki i edukacji leśnej.

W roku 1998, twórca cyklu Bogusław Żmijewski, został nagrodzony doroczną Nagrodą im. A. Loreta, przyznawana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za osiągnięcia w dziedzinie promocji problematyki leśnej w mediach.