Ekotravel - pomorski przewodnik turystyczny

Cykl składa się 7 reportaży telewizyjnych emitowanych w roku 2017 na antenach TVP Gdańsk, Olsztyn i Białystok. Tematyka związana jest z  bogactwem przyrodniczo – kulturowym  pomorskich krain: Kaszub, Żuław, Kociewia, Borów Tucholskich i Powiśla.

Intencją autorów, nawiązującą do  Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju było pokazanie propozycji turystycznych opartych o zrównoważony rozwój. Główne akcenty zostały nakierowane na miejsca i trasy, do których można dotrzeć bez szkodliwej ingerencji w środowisko przyrodnicze, tj. w formie turystyki pieszej, rowerowej lub konnej.

Proponowane możliwości aktywnego korzystania z zasobów przyrodniczych Pomorza promowały zachowania pro-ekologiczne, szanujące dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu oraz nie wywołujące negatywnych skutków antropopresji.