WFOŚ/D/696/55/2017

Sprawozdanie z wykonania projektu: EKOTRAVEL - pomorski przewodnik turystyczny. Umowa nr WFOŚ/D/696/55/2017.

Projekt  „EKOTRAVEL - pomorski przewodnik turystyczny”, składający się z cyklu 5 reportaży poświęconych zrównoważonej turystyce,  został wdrożony do realizacji w lipcu 2017 r. na antenach trzech regionalnych stacji telewizji publicznej: TVP Gdańsk, TVP Olsztyn i TVP Białystok.

W ramach projektu przygotowano i wyprodukowano reportaże poświęcone krainom Pomorza wg. podanej niżej kolejności:

  1. Kaszuby Południowe;
  2. Ziemia Słupska;
  3. Żuławy i Powiśle;
  4. Kaszuby;
  5. Kociewie i Bory Tucholskie.

Wszystkie audycje poruszały zagadnienia ekoturystyki, jako pożądanej formy ekorozwoju pokazując i promując ofertę turystyczną, a także możliwości oraz osiągnięcia lokalnych społeczności Pomorza w budowaniu interesujących propozycji pobytowych.

Emisja premierowych odcinków audycji zawsze była co najmniej jednokrotnie powtarzana.

Emisja cyklu „Ekotravel – pomorski przewodnik turystyczny” rozpoczęła się w dniu 17 lipca emisją w TVP Gdańsk, a skończyła się 23 września emisją w TVP Olsztyn. Daty i godziny emisji poszczególnych odcinków podane są  w pismach ze stacji telewizyjnych potwierdzających emisje, załączonych do sprawozdania.

Łącznie wyprodukowano i skierowano do emisji 5 odcinków  premierowych o średniej długości odcinka 11 – 12 minut.
Łączny czas emisji wszystkich 5 odcinków premierowych i powtórek przekroczył 120 minut.

Zakres tematyczny był zgodny z wnioskiem Dotowanego i opatrzony stosownymi planszami informacyjnymi o charakterze edukacyjnym. Na początku i na końcu każdej emisji ukazywała się plansza informująca, że reportaż powstał przy współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Sprawozdanie z projektu wraz z informacją o projekcie i wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku zostało umieszczone na stronie Dotowanego, a audycje na stronie dedykowanej audycjom Dotowanego.

W trakcie przygotowań do emisji nie natrafiono na jakiekolwiek problemy z realizacją projektu.

W ocenie Dotowanego projekt „EKOTRAVEL - pomorski przewodnik turystyczny” spełnił założenia merytoryczne i formalne uwzględnione we wniosku o dotację.

Efekt ekologiczny

Głównym efektem ekologicznym „EKOTRAVEL - pomorski przewodnik turystyczny” było dotarcie do szerokiej grupy odbiorców  - widzów TVP w  Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. Cykl emitowany był bez ograniczeń wiekowych, sugerując jak najszerszy krąg widzów.

Średnią oglądalność pojedynczego odcinka ( premiera + powtórka) kształtowała się różnie w różnych ośrodkach telewizyjnych i była  zależna m.in. od pory nadawania.
Na terenie nadawania programu przez TVP Gdańsk oglądalność całego cyklu można określić na poziomie 172.000 widzów,  na terenie będącym w zasięgu ośrodków TVP Białystok i Olsztyn – odpowiednio po ponad 60.000 widzów na każdy ośrodek. Zatem łączna liczba oglądających sięgnęła ok. 300 tysięcy osób.

Cykl nawiązywał do Roku Turystyki Zrównoważonej, główne akcenty były nakierowane na pokazywanie miejsc i tras, do których można dotrzeć bez szkodliwej ingerencji w środowisko przyrodnicze, tj. w formie turystyki pieszej, rowerowej lub konnej, czyli zorientowanej na zmniejszenie emisji CO2 i efektywne wykorzystywanie zasobów. Percepcję informacji  ułatwiała przystępna i atrakcyjna formuła audycji.
Łącznie wytworzono i skierowano do emisji 5 odcinków - 5 premier i 5 powtórek w trzech regionalnych ośrodka TVP. Ponadto po zakończeniu projektu poszczególne filmy zostaną ulokowane na stronie www.eko.media.pl, co pozwoli na ich szersze, bezproblemowe wykorzystanie.

Cały projekt został zarchiwizowany i zapisany na płytach DVD, z przekazaniem WFOŚiGW w Gdańsku licencji do korzystania z materiału merytorycznego także po zakończeniu emisji cyklu, zarówno na potrzeby centrów edukacji ekologicznej, jak i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.