EKOTRAVEL – pomorski przewodnik turystyczny

Cykl 5 reportaży telewizyjnych emitowanych w roku 2017 na antenach TVP Gdańsk, Olsztyn i Białystok. Tematyka związana jest z bogactwem przyrodniczo – kulturowym pomorskich krain Kaszub, Żuław, Kociewia, Borów Tucholskich i Powiśla. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  1. Koszt kwalifikowany 38.000 zł
  2. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 30.000 zł
  3. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na cykl audycji lub artykułów realizowanych w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017.

Intencją autorów, nawiązującą do Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju było pokazanie propozycji turystycznych opartych o zrównoważony rozwój. Główne akcenty zostały nakierowane na miejsca i trasy, do których można dotrzeć bez szkodliwej ingerencji w środowisko przyrodnicze, tj. w formie turystyki pieszej, rowerowej lub konnej.

Proponowane możliwości aktywnego korzystania z zasobów przyrodniczych Pomorza promowały zachowania pro-ekologiczne, szanujące dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu oraz nie wywołujące negatywnych skutków antropopresji.

Sprawozdanie z wykonania projektu: EKOTRAVEL - pomorski przewodnik turystyczny. Umowa nr WFOŚ/D/696/55/2017.