WFOŚ/D/696/75/2016

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/75/2016.

Projekt - Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „PULS ZIEMI” został wdrożony do realizacji w czerwcu 2016 r. jako kontynuacja wcześniejszych projektów realizowanych na antenie TVP Gdańsk.

W ramach projektu przygotowano następujące tematy:

 1. Słońce i możliwości jego wykorzystania jako źródła naturalnej energii;
 2. Termomodernizacja – prosty sposób na ograniczenie zużycia energii;
 3.  Zielone wyspy – naturalizacja przestrzeni miejskich;
 4. Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym;
 5. Działalność człowieka jako główne źródło powstawania zagrożeń zmian klimatycznych;
 6. Ograniczanie skutków produkcji zwierzęcej, jako czynnika zmian klimatycznych.

Wszystkie audycje poruszały wskazane problemy w odniesieniu do rozwiązań i osiągnięć regionalnych.

Emisja premierowych odcinków audycji zawsze była dwukrotnie powtarzana. Premierowe audycje były emitowane we wtorki o godz. 19.30, a powtarzane w czwartki o godz. 21.15 i piątki o godz. 17.30. Poniżej daty emisji poszczególnych audycji:

 • odc. I – premiera – 14.06.2016; powtórki – 16.06., 17.06.
 • odc. II – premiera – 28.06.2016; powtórki – 30.06., 01.07.
 • odc. III – premiera – 12.07.2016; powtórki – 14.07., 15.07.
 • odc. IV – premiera – 26.07.2016; powtórki – 28.07., 29.07.
 • odc. V – premiera – 09.08.2016; powtórki – 11.08., 12.08.
 • odc. VI – premiera – 23.08.2016; powtórki – 25.08., 26.08.

Łącznie wyprodukowano i skierowano do emisji 6 odcinków premierowych o średniej długości 10 – 12 minut. Łączny czas emisji wszystkich 6 odcinków premierowych i powtórek osiągnął 200 minut.

Zakres tematyczny, w kwestii zawartości merytorycznej był sprawdzany pod kątem zgodności z zadaniami WFOŚiGW w Gdańsku.

W trakcie każdej emisji ukazywała się plansza informująca, iż Magazyn powstaje przy współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku. Sprawozdanie z projektu wraz z informacją o projekcie i wsparciu WFOŚiG w Gdańsku zostało umieszczone na stronie Dotowanego, a audycje na stronie dedykowanej audycjom Dotowanego.

W trakcie przygotowań do emisji nie natrafiono na jakiekolwiek problemy z realizacją projektu.

W ocenie Dotowanego projekt „Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI” spełnił założenia merytoryczne i formalne uwzględnione we wniosku o dotację.

EFEKT EKOLOGICZNY TELEWIZYJNEGO MAGAZYNU EKOLOGICZNEGO „PULS ZIEMI”

Główny efekt ekologicznym „Telewizyjnego Magazynu Ekologicznego „Puls Ziemi” to dotarcie do szerokiej grupy odbiorców - widzów TVP w Gdańsku. Cykl emitowany był bez ograniczeń wiekowych, sugerując jak najszerszy krąg widzów.

Średnią oglądalność pojedynczego odcinka ( premiera + powtórka) na terenie nadawania programu przez TVP Gdańsk można określić na poziomie 20.000 widzów.

Przyjęta forma i konstrukcja odcinka pozwoliły na zdefiniowanie wielu zagrożeń w sferze ochrony środowiska Pomorza a także na promocję już istniejących ciekawych propozycji w zakresie edukacji ekologicznej. W szczególności skupiono się na przybliżeniu problematyki przeciwdziałania zmianom klimatu. Ułatwiała to przystępna i atrakcyjna formuła audycji.

Łącznie wytworzono i skierowano do emisji 6 odcinków - 6 premier i 12 powtórek. Ponadto po zakończeniu projektu poszczególne filmy zostały ulokowane na stronie www.eko-media.pl, co pozwoli na ich szersze, bezproblemowe wykorzystanie.

Cały projekt został zarchiwizowany i zapisany na płytach DVD, z przekazaniem WFOŚiGW w Gdańsku licencji do korzystania z materiału merytorycznego także po zakończeniu emisji cyklu, zarówno na potrzeby centrów edukacji ekologicznej, jak i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.