01.06.2016

Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/696/75/2016 Magazyn Puls Ziemi stanowi kontynuację emitowanego w latach 2004 -2015 na antenie TVP Gdańsk i Pomorska.tv cyklu audycji ekologicznych o charakterze edukacyjnym.

Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/696/75/2016 Magazyn Puls Ziemi stanowi kontynuację emitowanego w latach 2004 -2015 na antenie TVP Gdańsk i Pomorska.tv cyklu audycji ekologicznych o charakterze edukacyjnym.

Przez 12 lat wyprodukowano i wyemitowano ponad 100 audycji promujących ochronę środowiska w województwie pomorskim. Puls Ziemi jest marką ponad regionalną i audycje pod tą samą nazwą oraz w odpowiednich mutacjach regionalnych są produkowane i emitowane także na antenach TVP Białystok i TVP Olsztyn.

Obecna edycja Pulsu Ziemi jest kontynuacją tego dorobku i jest realizowana od czerwca do sierpnia 2016 roku na antenie TVP Gdańsk. Tradycyjnie cykl skierowany jest do masowego widza a jego emisja odbywa się w atrakcyjnych porach oglądalności, z częstotliwością 2 razy w miesiącu (premiera). Ponadto każda audycja jest w tygodniu premiery dwukrotnie powtarzana.

Ideą przewodnią cyklu jest uświadamianie oraz pokazywanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie praktycznych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania tym zjawiskom. Ponadto cykl pokazuje sprzyjające tym działaniom możliwe rozwiązania finansowe i organizacyjne. Wszystkie odcinki mają regionalny charakter i opierają się o ekologiczny dorobek Pomorza.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących tematów:

  • Działalność człowieka jako główne źródło powstawania zagrożeń zmian klimatycznych;
  • Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym;
  • Termomodernizacja – prosty sposób na ograniczenie zużycia energii;
  • Zielone wyspy – naturalizacja przestrzeni miejskich;
  • Słońce i możliwości jego wykorzystania jako źródła naturalnej energii;
  • Ograniczanie skutków produkcji zwierzęcej, jako czynnika zmian klimatycznych.

Nazwa zadania: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny "Puls Ziemi"
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 37 200 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 30 000 zł