WFOŚ/D/696/127/2015

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/127/2015

Projekt - Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „PULS ZIEMI” został wdrożony do realizacji w lipcu 2015 r. jako kontynuacja wcześniejszych projektów realizowanych na antenie TVP Gdańsk. Audycje były emitowane na antenie telewizji regionalnej – „pomorska.tv

W ramach projektu przygotowano następujące tematy:

  1. Oczyszczalnie przydomowe w gminie Kartuzy
  2. Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej
  3. Bogactwo przyrodnicze Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej

Audycje: „Oczyszczalnie przydomowe w gminie Kartuzy” i „Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej” związane były bezpośrednio z tematyką ochrony środowiska Pomorza, zaś audycja „Bogactwo przyrodnicze Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej” z ochroną środowiska województwa warmińsko-mazurskiego. Do rozliczenia z WFOŚIGW w Gdańsku przyjęto odcinki związane merytorycznie i terytorialnie z województwem pomorskim.

Premierowe wydania kolejnych audycji Magazynu były emitowane w następujących dniach: 15.08., 16.08., 22.08., 23.08., 24.08. 2015r.

Ponadto odcinki dotowane przez WFOŚiGW w Gdańsku wyemitowano także:

  • odc. 1 - Oczyszczalnie przydomowe w gminie Kartuzy – 26.09.2015 godz. 8.40 i 27.09.2015 godz. 14.40;
  • odc. 2 - Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej – 26.09.2015 godz. 8.50 i 27.09.2015 godz. 14.50.

Łącznie wyprodukowano i skierowano do emisji 3 odcinki premierowe o średniej długości 10 – 12 minut.

Łączny czas wszystkich 3 odcinków premierowych i powtórek osiągnął 100 minut.

Zakres tematyczny, w kwestii zawartości merytorycznej był sprawdzany pod kątem zgodności z zadaniami WFOŚiGW w Gdańsku. W trakcie każdej emisji ukazywała się plansza informująca, iż Magazyn powstaje przy współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Sprawozdanie z projektu wraz z informacją o projekcie i wsparciu WFOŚiG w Gdańsku zostało umieszczone na stronie Dotowanego, a audycje na stronie dedykowanej audycjom Dotowanego:

W trakcie przygotowań do emisji nie natrafiono na jakiekolwiek problemy z realizacją projektu.

W ocenie Dotowanego projekt „Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI” spełnił założenia merytoryczne i formalne uwzględnione we wniosku o dotację.

EFEKT EKOLOGICZNY TELEWIZYJNEGO MAGAZYNU EKOLOGICZNEGO „PULS ZIEMI”

Główny efekt ekologicznym „Telewizyjnego Magazynu Ekologicznego „Puls Ziemi” to dotarcie do szerokiej grupy odbiorców - widzów Telewizji „pomorska.tv” w Gdańsku. Cykl emitowany był w opcji – „bez ograniczeń wiekowych”, sugerując jak najszerszy krąg widzów.

Średnią oglądalność pojedynczego odcinka ( premiera + powtórka) na terenie nadawania programu przez pomorska.tv można oszacować na poziomie ok.20.000 widzów, co stanowi 3% odbiorców sieci z terenu województwa pomorskiego. Telewizja „pomorska.tv” jest obecna w sieci UPC – 750.000 odbiorców ( woj. pomorskie) i Vectra – ok. 2.000.000 odbiorców ( kraj). Telewizja „pomorska.tv” nie prowadzi wyodrębnionych badań oglądalności.

Przyjęta forma i konstrukcja odcinka pozwoliły na zaprezentowanie różnorodnych rozwiązań w zakresie oczyszczalni przydomowych a także w sferze edukacji ekologicznej na obszarach chronionych w delcie Wisły.

Łącznie wytworzono i skierowano do emisji 3 odcinki z opcją co najmniej jednej powtórki oraz prawem do wielokrotnej emisji na antenie telewizji „pomorsk.tv”.

Ponadto po zakończeniu projektu poszczególne filmy zostały ulokowane na stronie www.eko-media.pl, co pozwoli na ich szersze, bezproblemowe wykorzystanie.

Cały projekt został zarchiwizowany i zapisany na płytach DVD, z prawem do korzystania z materiału merytorycznego także po zakończeniu emisji cyklu, zarówno na potrzeby centrów edukacji ekologicznej, jak i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.