30.05.2014

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/282/2014

Projekt - Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „PULS ZIEMI” został wdrożony do realizacji w lutym 2014 r. jako kontynuacja wcześniejszych projektów realizowanych na antenie TVP Gdańsk.

Premierowe wydanie kolejnego Magazynu było emitowane co dwa tygodnie we wtorki o godz. 17.45 i powtarzane w czwartki o godz. 17.45.
Łącznie wyprodukowano i skierowano do emisji 5 odcinków premierowych o średniej długości 10 – 12 minut.

W ramach projektu przygotowano następujące tematy:

  1. Zakład Unieszkodliwiania odpadów - Szadółki >>
  2. Elektrownie wodne na Radunii >>
  3. Przechlewo – lider ekologii >>
  4. Nauka w służbie ekologii >>
  5. Nowoczesna edukacja - Hevlianum >>

Łączny czas wszystkich 5 odcinków premierowych i powtórek osiągnął blisko 2 godziny.

Zakres tematyczny, w kwestii zawartości merytorycznej był sprawdzany pod kątem zgodności z zadaniami WFOŚiGW w Gdańsku. W trakcie każdej emisji ukazywała się plansza informująca, iż Magazyn powstaje przy współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku.

Informacja o projekcie i wsparciu WFOŚiG w  Gdańsku, a także sprawozdanie z projektu  zostało umieszczone na stronie Dotowanego.

W trakcie przygotowań do emisji nie natrafiono na jakiekolwiek problemy z realizacją projektu.

Projekt „Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI” spełnił wszystkie założenia merytoryczne i formalne uwzględnione we wniosku o dotację.

EFEKT EKOLOGICZNY TELEWIZYJNEGO MAGAZYNU EKOLOGICZNEGO „PULS ZIEMI”

Główny efekt ekologicznym „Telewizyjnego Magazynu Ekologicznego „Puls Ziemi” to dotarcie do bardzo szerokiej grupy odbiorców  - widzów TVP w Gdańsku. Należy dodać, że cykl emitowany był w opcji – „bez ograniczeń wiekowych”, sugerując jak najszerszy krąg widzów.

Średnią oglądalność pojedynczego odcinka ( premiera + powtórka) na terenie nadawania programu przez TVP Gdańsk można określić na poziomie 25.000 widzów.

Przyjęta forma i konstrukcja odcinka pozwoliły na zdefiniowanie wielu zagrożeń w sferze ochrony środowiska Pomorza a także na promocję już istniejących ciekawych propozycji w zakresie edukacji ekologicznej.

Łącznie wytworzono i skierowano do emisji 1o odcinków ( 5 premier i 5 powtórek).

Ponadto po zakończeniu projektu poszczególne filmy zostaną ulokowane na stronie www.eko.media.pl, co pozwoli na ich szersze, bezproblemowe wykorzystanie.

Cały projekt został zarchiwizowany i zapisany na płytach DVD, z prawem do korzystania z materiału merytorycznego także po zakończeniu emisji cyklu, zarówno na potrzeby centrów edukacji ekologicznej, jak i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.