Aktualności

05.09.2016

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/75/2016.


01.06.2016

Telewizyjny Magazyn Ekologiczny PULS ZIEMI jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/696/75/2016 Magazyn Puls Ziemi stanowi kontynuację emitowanego...


30.09.2015

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/127/2015


30.05.2014

Sprawozdanie z wykonania projektu: Telewizyjny Magazyn Ekologiczny „Puls Ziemi” umowa nr WFOŚ/D/696/282/2014